โฆษกรัฐบาลฯ แจงไม่ทราบ “หมุดคณะราษฎร” ถูกสับเปลี่ยน