อังกฤษยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ?