นายกฯอังกฤษ เริ่มหาเสียง หลังรัฐสภาเห็นชอบให้ยุบสภา