การใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อจัดการผลผลิตทางการเกษตร


โดย PPTV Online

เผยแพร่
องค์กร GISTDA มาก่อน GISTDA เป็นหน่วยงานที่นำภาพถ่ายทางไกลทางอากาศและดาวเทียมเพื่อนำมาใช้วางแผนการป้องกันภัยพิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภัยแล้ง ไฟป่า หรือ น้ำท่วม แต่ภาพถ่ายเหล่านี้ยังมีประโยชน์ในการบริหารผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ