เพจดัง แสดงตัว “ไม่ใช่สื่อ” นายกฯ ย้ำจำเป็นคุมสื่่อออนไลน์