โรงตึ๊ง จ.ส.ท.ปรับลดดอกเบี้ยรับเปิดเทอม ช่วยคนรายได้น้อย