กลุ่มเห็นต่างแขวนป้ายผ้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กลุ่มผู้เห็นต่างแขวนป้ายผ้าหลายจุด ในจังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส โดยมีข้อความแสดงถึงความไม่เท่าเทียมเรื่องสิทธิและปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไข

TOP ประเด็นร้อน