รัฐยอมปรับสัมปทานปิโตรเลียมรอบ 21 เป็น PSC 3 แปลง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติปรับประกาศเชิญชวนการยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่ 21 โดยให้พื้นที่ที่มีศักยภาพทางพลังงาน 3 แปลงในอ่าวไทย เปลี่ยนเป็นระบบแบ่งปันผลผลิต (PSC) ได้ตามความเห็นของสภาปฏิรูปแห่งชาติ

TOP ประเด็นร้อน