มท.ยันผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ไม่เกี่ยวค้ากาม เล็งขยายผลสาวสักรูปนกฮูก