“มาครง” ประกาศชัยเลือกตั้งฝรั่งเศส-ผู้นำโลกร่วมยินดี