โอ้โหจะเทพไปไหน! หนุ่มอินเดียตัวอ่อน โชว์ทักษะม้วนร่างกาย