ทหารตรวจยึดไม้พะยูงเถื่อนลักลอบส่งไปประเทศเพื่อนบ้าน