พาณิชย์ลุยปราบละเมิดลิขสิทธิ์ ชี้แจ้งเบาะแสได้รับเงินรางวัล