วันที่ 6 ก.พ. วันมวยไทย - พิจิตรเตรียมจัดงาน "ศึกเทิดพระเกียรติพระเจ้าเสือ"