ผู้นำฟิลิปปินส์เผยอาจใช้กฎอัยการศึกทางตอนใต้นาน 1 ปี