กรมการค้าภาย แจงจนท.ปฏิบัติตามข้อร้องเรียนเรื่องปัดเศษเงินทอน ยันไม่ได้ยัดข้อหา