พาณิชย์สั่งคุมเข้มราคาสินค้าช่วงหน้าฝนป้องกันขาดแคลน