แล้งกระทบเกษตรกรเลี้ยงโคนม

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่เลี้ยงโคนม ที่จังหวัดขอนแก่น ต้องลงทุนเจาะบาดาลสูบน้ำใต้ดินมาใช้เลี้ยงโคนม

TOP ประเด็นร้อน