5 มิ.ย. “วันสิ่งแวดล้อมโลก”


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ทุกวันที่ 5 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวัน “สิ่งแวดล้อมโลก” World Environment Day องค์การสหประชาชาติ กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน