กรมประมงหนุนเกษตรกรเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมประมง เร่งส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกร นำร่องใน 5 จังหวัด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน