สินค้าแปรรูปจากไม้กฤษณาสร้างรายได้หลักล้าน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
จังหวัดระยอง วิสาหกิจชุมชนที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จากการส่งออกสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา สวนหอมมีสุข แหล่งผลิตสินค้าจากไม้กฤษณาชั้นดี

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน