ชาวบ้านขนานนาม "ถนนโคกสวาย-ลำเชียงไกร" ถนนดาวอังคาร