ปศุสัตว์เตือนระวังโรคปากเท้าเปื่อยในโคกระบือ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ปศุสัตว์สกลนครเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือให้ระมัดระวังโรคปากเท้าเปื่อย จากการเลี้ยงในที่ชื้นแฉะ หากเกษตกรรายใดพบโคกระบือ ยืนซึม มีแผลบริเวณปากและกีบเท้าให้แจ้งปศุสัตว์อำเภอทันที เพื่อออกตรวจสอบและกักบริเวณ ป้องกันการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยในช่วงฤดูฝนนี้

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน