ผู้สูงวัยในเกาหลีใต้ถูกทอดทิ้ง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
หลายประเทศในเอเชียรวมทั้งประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ไม่มีที่ไหนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอัตราเร่งเท่าเกาหลีใต้ ความรุ่งโรจน์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของเกาหลีใต้หลังสงครามเกาหลีจบลง เป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า เกิดขึ้นได้เพราะคนเกาหลีใต้ตรากตรำสร้างชาติมาด้วยความวิริยะอุตสาหะ จนกลายเป็นประเทศที่ก้าวหน้าในลำดับต้นๆของโลก แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป คนกลุ่มนี้ล่วงเข้าสู่บั้นปลายในชีวิต พร้อมๆกับปัญหาความยากจนที่คุกคามผู้สูงอายุเหล่านี้อย่างรุนแรง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน