รัฐทุ่มงบจ้างนักศึกษา 7 หมื่นรายสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย