ขอความช่วยเหลือ อดีตนักกรีฑาเยาวชน เป็นอัมพาตนาน 9 ปี