เวทีรับฟังความเห็นแก้ก.ม.บัตรทองกรุงเทพฯ ชุลมุนซ้ำรอย 3 ภาค