คสช.ถกแก้ปมรถไฟความเร็วสูง คาดเปิดช่องวิศวกรไทยร่วม