ตร.กาฬสินธุ์ ช่วยสองพี่น้องถูกพ่อแม่ทำร้าย-จับล่ามโซ่