1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
วันนี้เป็นวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน