ปลัดท่องเที่ยว สั่งเร่งสางปมเกาะเต่ากู้ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กระแสนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสียชีวิตบนเกาะเต่าจนถูกเผยแพร่ในสื่อต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ล่าสุดทางปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้สั่งการเร่งด่วนให้กู้ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวกลับคืนมา

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน