ฝ่ายปกครองชลบุรีตั้งจุดตรวจป้องกันแข่งรถจักรยานยนต์