ชาวบ้านสบเมยหวั่นผลกระทบโครงการสร้างเขื่อนฮัตจี ในเมียนมาร์ทำน้ำท่วมบ้าน-ที่ทำกิน