ภาคใต้ญี่ปุ่นฝนตกหนัก แม่น้ำเอ่อล้น อพยพประชาชนเกือบ 4 แสนคน