เปิดศูนย์บำบัดหญิงติดยา ช่วยเหลือผู้หันหลังจากยาเสพติดในเนปาล