ขุดบ่อในแม่น้ำพิจิตรเก่าหาแหล่งน้ำ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ที่จังหวัดพิจิตร เกษตรกรต้องขุดบ่อหาน้ำ ในแม่น้ำพิจิตรเก่าที่แห้งขอด เพื่อสูบน้ำมาเลี้ยงพืชสวน ป้องกันความเสียหาย

TOP ประเด็นร้อน