4 โจ๋บุก สน.สายไหมถูกฝากขัง ตะโกนโวยร้องขอความเป็นธรรม