รายได้ต่ำกว่า 2 หมื่นเฮ! เจ้าหนี้ห้ามอายัดเงินเดือน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 ไม่ให้เจ้าหนี้อายัดเงินเดือนลูกหนี้ที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 2 หมื่นบาท ส่งผลธนาคาร บัตรเครดิต และไฟแนนซ์ ต้องคิดหนักก่อนปล่อยกู้

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน