กทม.พัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เข้ารื้อชุมชนเขียวไข่กา 20 หลัง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สำหรับโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม แก้ไขปัญหาสภาพแม่น้ำเสื่อมโทรม เป็นที่ทิ้งขยะ น้ำเสียจากโรงงานและชุมชน มีการบุกรุก ทางกรุงเทพฯเดินหน้ารื้อชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา 14 ชุมชน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม โดยวันนี้เริ่มจากชุมชนเขียวไข่กาเป็นชุมชนแรกจำนวน 20 หลังคาเรือน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน