หวั่นข้อครหาพาสาวอังกฤษพบช้างไทยช่วยชีวิตพ้นสึนามิเมื่อ 12 ปี