ปปง.สั่งยึดรถ "บอย ปกรณ์" เอี่ยวฟอกเงิน สจล.

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


คณะกรรมการธุรกรรม ปปง. มีมติยึดรถยนต์หรูของพระเอกชื่อดัง "บอย ปกรณ์"หลังตรวจสอบพบมีเอี่ยวฟอกเงิน คดียักยอกทรัพย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล.

TOP ประเด็นร้อน