"ยิ่งลักษณ์" ขอบคุณมวลชนก่อนเข้าไต่สวนคดีทุจริตจำนำข้าว