อุตุฯ เตือน “เซินกา” กระทบ 34 จ. เหนือ-อีสาน-ตะวันออก