สถานบันเทิงโพสต์ชวนคอเหล้าแข่งดื่มแอลกอฮอล์ มีความผิดปรับ 5 แสน