สิงห์พ่นควัน-นักดื่มกระอัก ครม.ไฟเขียวขึ้นภาษีเข้ากองทุนชรา


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ที่ประชุม ครม.อนุมัติการนำเงินจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากภาษีบาป เพื่อนำมาช่วยเหลือเข้ากองทุนผู้สูงอายุให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำเนินงาน รองรับสังคมผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อย อัตรา 2% ต่อปี แต่กำหนดเพดานสูงสุดไม่เกินปีละ 4,000 ล้านบาท

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน