รัฐบาลชี้ข่าว อุ้ม “โกตี๋” ไม่จำเป็นต้องขอข้อมูลลาว