นักวิทย์แก้ไขยีนก่อโรคในตัวอ่อนมนุษย์สำเร็จเป็นครั้งแรก


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ทีมนักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จในการแก้ไขและดัดแปลงยีนก่อโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจ ในตัวอ่อนมนุษย์ (เอ็มบริโอ) เพิ่มโอกาสในการลดการเกิดโรคทางพันธุกรรมได้ในอนาคต

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน