"พาณิชย์" ช่วยเอกชนน้ำท่วมยืดเวลาทำธุรกรรมนิติบุคคล


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กระทรวงพาณิชย์ ช่วยธุรกิจ 10 จังหวัด และเขตประสบพิบัติภัยเพิ่มเติมในภาคอีสานและภาคกลางที่ประสบภัยน้ำท่วมให้ธุรกิจยังไปต่อได้ไม่สะดุด ด้วยการออก 4 มาตรการช่วยขยายเวลาทำธุรกรรมทางนิติบุคคล ได้แก่ การแจ้งบัญชีและเอกสารสูญหาย การส่งงบการเงิน การยื่นจดทะเบียนนิติบุคคล และเพิ่มพื้นที่การให้บริการ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน