เอกชนหารือ ธปท.สกัดค่าเงินบาทแข็ง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ตัวแทนภาคเอกชนกังวลบาทแข็ง ส่งผลกระทบต่อการส่งออก ในขณะที่ ธปท. เผยยังไม่จำเป็นต้องออกมาตรการพิเศษเพื่อดูแลค่าเงินบาท

TOP ประเด็นร้อน