เสนอ "ปฏิรูปตำรวจ" รื้อทั้งระบบเปลี่ยนต้นทางกระบวนการยุติธรรม

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดเวทีเสวนาภายใต้หัวข้อ "ปฏิรูปตำรวจอย่างไรจึงจะได้ใจประชาชน" มีข้อเสนอหนึ่งน่าสนใจคือ จะทำอย่างไรให้ตำรวจไม่เกรงกลัวผู้มีอิทธิพลที่ตกเป็นผู้ต้องหา และทำให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้เท่าเทียม ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน